Vil Halden kommune fri seg fra sitt dårlige rykte?

I kommunestyremøte 30. april spurte Venstres Geir Helge Sandsmark om ordføreren ville bidra til at et uavhengig organ, med kompetanse på politisk korrupsjon, gjennomfører en grundig gransking av Halden kommune, slik at vi får ryddet opp i det som trenger opprydning, og avsannet det som måtte være ubegrunnede mistanker om uheldige forhold. Ordføreren svarte at han anså gransking som unødvendig. Les hele forespørselen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forespørsel 30.04.2009

Geir Helge Sandsmark

Foto: Christoffer Biong, Venstre

Ordfører!

Vi som er i denne salen representerer forskjellige partier og vi har derfor forskjellig syn på hvordan demokrati skal praktiseres og hvordan politiske prosesser skal gjennomføres. Jeg velger fremdeles å tro at vi alle har det til felles at vi ønsker å utføre vervene våre på beste måte og til beste til for Haldens befolkning.

Jeg ber, ordfører, om at det foregående blir liggende som bakgrunn for selve forespørselen. Fra tid til annen, og altfor ofte, dukker det opp uheldige historier om Halden kommune. Det dreier seg om de forskjelligste forhold fra ansettelser, oppsigelser, tildeling av oppdrag og andre forhold. Det seneste eksempelet jeg kjenner til, er anbudsprosessen for Risum ungdomsskole der et firma har innklaget avgjørelsen til KOFA.

Problemet er at det er litt for mange slike saker i Halden, og altfor mange blir aldri fulgt opp eller kontrollert. På folkemunne knyttes disse til en uheldig kultur i forholdet mellom politikere og kommuneadministrasjon. For de fleste av oss, inkludert undertegnede, er det vanskelig å avgjøre om disse sakene skyldes slett saksbehandling eller har utspring i uheldige koblinger mellom politikk, administrasjon og næringsliv. Manglende åpenhet, tilbakehold av informasjon, og sparsommelig med kommentarer i det offentlige rom, fra posisjonens side, forsterker usikkerhet og eventuelle mistanker rundt slike forhold.

Den senere tids turbulens rundt Halden Arbeiderblad har aktualisert dette temaet, jamfør diverse blogger i media.

Vi er alle tjent med at flest mulig av disse sakene blir brakt til offentlighet, slik at vi får avkreftet eller bekreftet om det finnes uheldige koblinger eller en uheldig kultur for slike prosesser i Halden

På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål:
Kan ordføreren bidra til at et uavhengig organ, med kompetanse på politisk korrupsjon, gjennomfører en grundig gransking av Halden kommune, slik at vi får ryddet opp i det som trenger opprydning, og avsannet det som måtte være ubegrunnede mistanker om uheldige forhold?

Geir Helge Sandsmark (V)

Se også oppslag hos NRK Østfold
og hos Dagens Næringsliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**