EU- saken på landsmøtet

De fleste i Møre og Romsdal Venstre sin delegasjon på 12 stemte for Landsstyrets kompromissforslag i EU-saken, et såkalt betinget nei. Dette bidro utvilsomt til at det ble flertall for en uttalelse som i praksis sier at EU-saken ikke kan reises i kommende 4-årsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres lansmøte i Stavanger 24.-26.april 2009 vedtok nytt Stortingsvalgprogram for 2009-2013. Det knyttet seg stor spenning til voteringene omkring EU-saken på landsmøtets siste dag. Etter en intens og følelsesladet, men saklig debatt ble det ved voteringa en knapt flertall, 114 mot 102 stemmer for følgende forslag:

“Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Vensre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen. Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

9 av delegasjonsmedlemmene fra vårt fylket stemte for denne formuleringa i pkt 16.4.2 i Stortingsvalgprogrammet.

3 medlemmer stemte for dette forslaget:

“Et norsk medlemskap i EU vil øke Norges påvirkningskraft på EUs beslutninger og dermes styrke det norske demokratiet. Medlemskap i EU vil også kunne bidra til at Norge får mer innflytelse på arbeidet med å løse de store internasjonale utfordringene vi står overfor. Derfor mener Venstre at Norge bør søke om medlemskap i EU. Venstre samler både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemskap, og partiet skal ikke være en del av en kampanjeorganisasjon verken for ja- eller nei-siden. Det er et ufravikelig prinsipp for Venstre at spørsmålet om EU-medlemskap bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

Etter landsmøtet har det i media versert ulike påstander om sterkt press innad i de ulike delegasjonene. Fylkesleder Trond Hansen Riise uttaler at delegasjonen fra Møre og Romstal ble stilt fritt til å stemme i tråd med sin egen overbesvisning i saken. Avstemninga viste også delegatene stemte ulikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**