Fra 2015 vil Venstre forby salget av nye biler som kun kan gå på fossilt brensel

Dette vedtok Ventres landsmøte med stort flertall. Forslaget ble reist av Møre og Romsdal Venstre sammen med Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dette ligger et klart budskap til bilprodusentene at de må skaffe mer miljøvennlige biler med mindre utslipp, sier fylkesleder Trond Hansen Riise som fremma forslaget. Svært lite har skjedd med forbrenningsmotoren de siste hundre åra, og svikten i nybilsalget er en klar melding om at bilistene ikke er fornøyd med de bilene som tilbys. Både de såkalte hybridbilene som går på en kominasjon av besin og elektrisitet, samt flexifulebilene er et steg i riktig retning. Det forskes intenst på dette området for tida. Det var derfor viktig at Venstre viste sin utålmodighet, og satte et klart mål på når nye bensin- og dieselbiler ikke kan selges i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**