Dampskipsbrygga for alle!

Venstre har sendt inn pressemelding hvor vi går sterkt i mot å etablere skjenkested ytterst på Dampskipsbrygga i Stavern. Flere lokale foreninger følger opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her kommer pressemeldingen i sin helhet, med link til sakspapir og brev fra Maritimt Miljøforum og Staven Vel nederst på siden:

Dampskipsbrygga skal fortsatt være for alle

Det er planer om å gjøre om Staverns trafikknutepunkt til skjenkested. Venstre ber planutvalget om å beholde bryggeslengen.

Is-slott

På tirsdag 5. mai skal de fem medlemmene av planutvalget ta stilling til om den ytterste delen av Dampskipsbrygga skal endres til skjenkested. Driverne av Akterdekket fikk i første omgang nei av Plan & Byggesak, men etter å ha klaget har byggesaksjefen snudd tommelen opp før siste ord blir sagt i planutvalget.
Eneste grunnen som kommer frem er at Larvik Havnestyret vil leie ut området og ber derfor om at etableringen ble godkjent.

For å ta det siste først. Larvik Havnestyre har ikke et helhetlig samfunnsansvar for lokalsamfunnet som et av sine styringskriterier men har havnas ve og vel som mål.
Det burde ikke være en vektig grunn til å endre innstilling at Havnestyret vil tjene penger.

I sakspapirene til Planutvalget skriver Plan & Byggesak opp mange gode argumenter for å avslå skjenking ytterst på Dampskipsbrygga:
– Den nylig vedtatte byplanen tillater det ikke.
– Det er uheldig at det blir etablert uteservering på omsøkte areal.
– Plasseringen av utestedet vil gjøre arealet mindre tilgjengelig for barn, unge, eldre og funksjonshemmete, om man ser bort i fra dem som ønsker å benytte stedet.
– Bruken kan være til ulempe for allmenn ferdsel på brygga samt begrense muligheten for fortøyning av småbåter og fritidsbåter.

Vi legger til at brygga er en offentlig trafikk-kai, en almenningskai.
Dampskipsbrygga er en historisk kai i hjertet av Stavern havn og eksponerer seg mot Kronprinstomta, Citadelløya og Fredriksvern Verft.
Den er nylig restaurert og fremstår i dag et rent og ryddig element på Stavern havn.

Enden mot øst fungerer i dag som kai for Sjøforsvaret ved kystvaktskipet “Nornen”, for Kystverkets båter, for forskningsskip fra marinbiologisk stasjon ved Arendal osv.
Til sommeren kommer bl.annet Ostindefareren “Gøteborg” og den bør ligge på Dampskipsbrygga.
Den må ikke lages installasjoner som forvanskeliggjør et slikt verdifullt flåtebesøk.
Sydsiden fungerer som fiskemottak og nordsiden som av- og påstigning for barn og familier som skal til og fra Kruttårnteateret.

H. Bast

Brygga benyttes også flittig av stangfiskere, både barn og voksne og som turområde, "bryggesleng", for store deler av Staverns befolkning.

En uteservering med parasoller og vindskjerming etc vil være i strid med Staverns estetisk- / historiske uttrykk. Dette eksponerte skjenkestedet vil bidra til å øke tivolifaktoren for byen,
vi registrer at profilen for Stavern allerede er under skarp debatt.

Vi har oppfattet at ledelse i Maritim Miljøforum og Staven Vel allerede har gitt en svært positiv tilslutning til innholdet i denne pressemeldingen.

Hallstein Bast

Gr. Leder, Larvik Venstre

Klikk her for å se sakspapirene

Klikk her for å se brev fra Maritimt Miljøforum

Klikk her for å se brev fra Stavern Vel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**