Fjern formuesskatten og arveavgiften

Formuesskatten stimulerer til forbruk i stedet for sparing, og til investering i eiendom eller i
utenlandske aksjer i stedet for i norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Formuesskatten.

Formuesskatten er en betydelig belastning for næringslivet, spesielt for nystartede bedrifter. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital, noe eierne i dag blir straffet for gjennom formueskatten. Venstre ønsker at nordmenn som ønsker å investere og eie i Norge ikke skal få dårligere vilkår enn utenlandske og/eller statlige eiere. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget og en lavere verdsettelse av aksjer. På sikt vil Venstre at hele formuesskatten fjernes.

Arveavgiften.

Arveavgiften rammer ofte urettferdig, spesielt ved arv av familieeiendommer og ved generasjonsskifte i bedrifter. Med dagens arveavgiftssatser har mange ikke råd til å overta en eiendom eller en bedrift som har vært i familiens eie i generasjoner.

Derfor vil Venstre:

– Redusere og på sikt fjerne formuesskatten.
– Fjerne arveavgiften.

Kenneth Berg
Styremedlem Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**