Langsiktighet handler om sosialt samfunnsansvar

Nå tar V, H, SP og MDG et felles initiativ for å lage noen innspill for å gjøre kommuneplanarbeidet mer helhetlig. Vi håper at Haldens befolkning utviser samme positive engasjement for kommuneplanarbeidet, som i en del andre saker den siste tiden, skriver ledere for de fire opposisjonspartiene i et felles leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Lokallagene av Venstre, Høyre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne samarbeider om påvirkning til en helhetlig kommuneplan for å møte Haldens utfordringer. En sunn utvikling av bomiljø, infrastruktur og næringsliv er en forutsetning for at kommunen skal ha økonomi til å yte gode tjenester i alle sektorer.

Mangel på helhetlig tenkning har ført til at posisjonen arbeider langsomt og til tider synes handlingslammet når viktige beslutninger skal fattes. Etter nok et forsøk på nedlegging av Prestebakke skole, kaptes flertallspartiene AP, SV og KrF om årsmøtevedtak på bevaring av samme skole. Det hele ble avsluttet med tilbaketog i form av vedtak om bevaring av samme skole. Fylkesmannen, Østfold fylkeskommune og sentrale myndigheter stiller stadig kritiske spørsmål til kommunens behandling av kommuneplanen og til omstridte reguleringssaker, som nye Asak skole, områdene på Mølen, Tyska og Hollenderen samt kommunedelplaner for kystområdet Sponvika- Røsnæskilen

Mulighetene i Halden står i kø om vi bare tar dem i bruk. Vi har et rikt kulturliv, god gründertradisjon, unike landbruksressurser og et sterkt kunnskapsmiljø. Alt dette må tas i bruk på en planmessig måte, for å sikre en sunn utvikling av kommunen. Slik er kommuneplanarbeidet også viktig for den sosiale utviklingen i kommunen og muligheten for å kunne yte gode tjenester.

Nå tar V, H, SP og MDG et felles initiativ for å lage noen innspill for å gjøre kommuneplanarbeidet mer helhetlig. Vi håper at Haldens befolkning utviser samme positive engasjement for kommuneplanarbeidet, som for de nevnte sakene. Da kan Halden få en framtidsrettet politikk på tross av posisjonens vegring for det politiske lederskapet en helhetlig kommuneplan betyr. Vi oppfordrer hele Halden til bred deltakelse i dette arbeidet.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder, Halden Venstre
Kari Buer, Leder, Halden Senterparti
Carl Victor Sundling, Gruppeleder, Høyre i Halden
Vibeke Julsrud, Leder, Miljøpartiet De grønne i Halden

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**