Skien Venstre fikk gjennomslag for nytt fjernvarmeanlegg på Klyve!

Under behandlingen av saken i HOOP 14 mai vedrørende gjenoppbyggingen av Kongerød skole på Klyve i Skien fremmet Skien Venstre et forslag som sier at oppvarmingen av skolen skal ses på i sammenheng med Klyve skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Atle Rui

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Forslaget ble laget på bakgrunn av at Klyve Skole i dag oppvarmes med olje og strøm. Det er forholdsvis kort avstand mellom skolene og det vil være smart å se på en felles løsning for et slikt anlegg i området. Et slikt anlegg kan også benyttes til oppvarming av andre offentlige og private aktører i det aktuelle området.
Dette er en innertier – her får vi faset ut gamle oljebrennere, vi får på plass nye co2 nøytrale varmesentraler og vi lar det private næringsliv bygge og drive anleggene sier leder i Skien Venstre, Atle Rui
Forslaget ble enstemmig vedtatt i HOOP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**