– Allbrukshallen på Næridsrød må bli et miljøfyrtårn

– Det er gledelig at Halden bibliotek og Brygga kultursal skal bli miljøfyrtårn i 2010 og 2011, men det er beklagelig at kultursalen ikke var miljøvennlig da den ble bygd. Derfor må Allbrukshallen på Næridsrød planlegges som et miljøfyrtårn allerede fra begynnelsen av, og ikke bli det tre år etter slik det blir med kultursalen, sa Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark i Hovedutvalg for kultur og idrett da de diskuterte ulike miljøtiltak i kultursektoren i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jorda

Foto: Microsoft

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Venstre, arkiv

Klimaendringene og vår manglende bærekraftige utvikling er vår tids største utfordring. – Derfor må vi planlegge med miljøtiltak og tenke miljø uansett, ja, det vil ta opp tid, krefter og penger fra andre gode tiltak, men det lønner seg på sikt å ta vare på verden rundt oss, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark (Venstre).

Med bakgrunn i dette foreslo han at det skal stilles miljøkrav til . Et enstemmig hovedutvalg var for at kildesortering skal settes som krav for arrangementsstøtte. Utvalgsleder lovte også at tildelingsreglementet skal opp til ny behandling i løpet av 2009, og at vi da må vurdere flere miljøkrav til arrangementer. – Såpass bør vi faktisk kreve av arrangørene. Når vi skal stille strenge miljøkrav til vår virksomhet, må de vi støtter også være miljøvennlige, mente Venstres representant. Derimot fikk ikke Finnanger Sandsmark gjennomslag for å kartlegge andre miljøtiltak i sektoren, hverken når det gjaldt energi eller andre tiltak knyttet til virksomheter eller enheter. – Det er trist, men jeg forventer likevel et større miljøfokus i kultur- og idrettsenheten i tiden som kommer, sier Per Magnus til Halden Venstres nettsider.

Venstre fikk gjennomslag for Finnanger Sandsmarks forslag om at miljøfokus må med i revideringen av idretts- og friluftsplanen. Det var Per Magnus Finnanger Sandsmark fornøyd med. – Det er gledelig at vi ble enige om dette. Det er flott når Arbeiderpartiet kan støtte gode forslag fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**