Kommentar: Slankeoperasjon for egen regning

Svein Abrahamsen, leder i Haugesund Venstre, tar opp skattemyndighetenes forskjellsbehandling av slankeopererte i et debattinnlegg i Dagbladet den 22. mai 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Slankeoperasjon for egen regning

Overvekt er et stort helseproblem i Norge. For sykelig overvektige kan en slankeoperasjon være siste utvei. I det offentlige helsevesenet er det flere års ventetid og mange velger heller å ta slankeoperasjonen for egen regning ved private sykehus i Norge.

Skattereglene åpner for særfradrag for behandlingsutgifter ved private sykehus dersom ventetiden er urimelig lang, slik den er for slankeoperasjoner. Likningskontorene synes imidlertid å ha ulik praksis i om de gir særfradrag for utgifter til slankeoperasjoner.

Finansdepartementet vedgår at reglene for særfradrag for slankeopererte er vage og skjønnsmessige og at det er usikkerhet hos likningsmyndighetene. Det er kritikkverdig at departementet til tross for dette ikke har gitt felles retningslinjer til likningskontorene for å sikre likebehandling av de slankeopererte.

Vi bør kunne forlange at skattemyndighetene likebehandler de som velger private løsninger når det offentlige ikke klarer å gi et tilfredsstillende tilbud.

Les mer om saken her: “Regjeringen forskjellsbehandler slankeopererte”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**