Krever gransking

Opposisjonspartiene krever gransking av mulig politisk korrupsjon i Halden kommune. Saken kreves behandlet i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ordfører Per Kristian Dahl
Halden kommune

Hr ordfører

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Vi viser til forespørsel fra Geir Helge Sandsmark (V) i kommunestyremøte 30. april, Deres svar og påfølgende oppslag i media. Det synes nå enda klarere enn før at det er behov for en grundig gjennomgang av Halden kommune med tanke på politisk korrupsjon. Med hjemmel i reglement for Halden kommunestyre §3, jfr. kommunelovens §32, krever vi denne saken på sakskartet til neste kommunestyremøte.

Gransking av mulig politisk korrupsjon i Halden kommune :
Begrepet politisk korrupsjon brukes om arbeidsmetoder og relasjoner i offentlig virksomhet, som det kan stilles spørsmål ved med tanke på overordnede ønsker om god forvaltning, åpenhet, likhet mellom borgere og objektivitet i saksbehandlingen. Slik sett kan dette begrepet også brukes om opptreden som ikke nødvendigvis er straffbar, men som strider mot en allmenn oppfatning om akseptable arbeidsformer.

Målet med en slik gransking er ikke primært å gjennomføre sanksjoner mot enkeltpersoner.
Hovedhensikten er å kartlegge hvor utbredt en slik eventuell ukultur er, i Halden kommune, samt å
igangsette tiltak for å bedre kulturen for saksbehandling om nødvendig.

Kravet er undertegnet av 17 kommunestyrerepresentanter, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet, etter inititativ fra Venstres Geir Helge Sandsmark (V).

For øvrig passerte medlemstallet på facebook gruppa som krever gransking 500 den 18. mai

Bli medlem av "Ja til uavhengig granskning/etterforsking av Halden kommune" på Facebook.

Les mer hos NRK Østfold.

Saken er også omtalt i Halden Arbeiderblad 20. mai 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**