Norsk forskning – akterutseilt!

Norsk forskning fikk ved siste budsjettbehandling litt over 1,5 % av BNP. Hvorfor?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Norge med flagg

Foto: © Dm7en | Dreamstime.com

Hvorfor gis det så lite til forskning i Norge, i forhold til svenskene som satser det dobbelte? Har den rødgrønne regjeringen fått forskningsvegring? Skulle det ikke satses ekstra på klima – og næringsforskning (innovasjon), jfr. Soria Moria erklæringen? Hva med forskningsmidler til skoler, høgskoler og universiteter? Vi i et av verdens rikeste land kan da ikke slå oss til ro med at budsjettene til forskning økes med noen promiller hvert skuddår? Her må det et nasjonalt løft til! Venstre sentralt og lokalt ønsker utvidede forskningsrammer – nå!

Litt om menneskeskapte klimaendringer i Norge:
Oljesand – Gunnar Kvassheim
Mongstad
Kårstø
Kalstø
Ormen Lange
Gassgrilln av Kjetil Sporsem, Aukra
Ny Ormen lange sprekk
Rogalandsrapporten.
Heidrun
Snøhvit – linker til andre Statoilhydro felter

Skole og forskning:
Håkon Alstadheim, Stjørdal Venstre
Odd Einar Dørum:Forskningsmeldingen
For lite til forskning: Odd Einar Dørum
Forskning og finnanskrisen: Haugesund Venstre.
Forskning.no

Nyskapning:
Hammerfest Strøm
Morgendagens løsninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**