Avgjørende uker for bybanen

Om kort tid avgir Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sin innstilling om Nasjonal transportplan (NTP) og Rogaland fylkeskommune legger fram forslag til handlingprogram for det regionale veinettet. -Dette kan bli avgjørende uker for bybanen, sier Venstres Helge Solum Larsen. Venstre er klare på at bybanen må prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

-Når Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avgir innstilling skal det ligge forslag om at staten forplikter seg med midler til planlegging og bygging. Spenningen knytter seg til om regjeringspartiene støtter dette. Jeg håper at alle de som sier de er for bybane støtter dette — også regjeringspartienes representanter og særlig de som er fra Rogaland, sier Solum Larsen. Han leder Rogaland Venstre og er nestleder i Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

Regjeringen har i sitt forslag til NTP overført ansvaret for planlegging, prosjektering, investering og drift av bybanen til fylkeskommunen. Dersom dette blir vedtatt uten tillegg om direkte statlig medvirkning er det grunn til å spørre seg om planene blir realisert. I kommuneproposisjonen vises det en overføring på rundt 7 mrd for fylkets ansvarsområde fram til 2019. Bybanens første etappe kan koste 4-8 mrd alene.

Planlegging av bybanen vil også med regjeringens opplegg være fylkets ansvar. Fylkeskommunen legger fram en sak denne uken om handlingsprogram for det regional veinettet. Det er denne som danner grunnlaget for prioriteringene innen det nye ansvarsområdet. Uten direkte statlig medvirkning gjennom NTP må alle midler til planlegging avsettes her.
-Jeg mener det er helt nødvendig at det legges opp til en framdrift i planleggingen som gjør byggestart for bybanen mulig rundt 2014, sier Solum Larsen.
Solum Larsen har tidligere gjort det klart at flere av de regionale veiprosjektene inn i storbyområdet må vurderes på grunnlag av om bybanen får støtte. -Vi har store utfordringer foran oss. Det vil ikke være kapasitet på veinettet til å ta unna den økte trafikkmengden de nye prosjektene utløser. Forutsetningen for at dette skulle ‘gå i hop’ var at betydelige deler av interntrafikken i storbyområdet ble løst ved hjelp av skinnegående kollektivtransport.

De samlede planleggingsutgifter fordelt over de nærmeste 2-3 årene kan fort beløpe seg til fra 150- 250 millioner kroner. Dette vil i så fall utgjøre 6- 8 % av investeringsomfanget noe som er helt normalt for slike prosjekter.

Bybanen er nødvendig for å nå målsetningene i det inngåtte klimaforliket på Stortinget og Stavanger og Sandnes’ forpliktelser i ‘Fremtidens byer’. Byene skal redusere sine klimagassutslipp med minst 20 prosent innen 2020, og utslippene fra veitrafikken utgjør 67 prosent av de totale utslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**