Politikerne i Eigersund kommune kutter utgiftene til å drive politikk

Alle gruppelederne i Eigersund har vært samlet for å prøve å redusere kostnadene til kommunens politiske virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tilsammen reduseres kostnadene med over 1 million kroner ( 1 113 000 kr). De fleste partiene var enige om de største kuttene. Uenigheten gikk på å flytte møter i noen av hovedutvalgene til kveldstid. AP og FrP ønsket å slå sammen helse og omsorgsutvalget og kultur og oppvekstutvalget. I tillegg ønsket de å redusere antall medlemmer i formannskapet fra 13 til 11 medlemmer allerede fra høsten 2009.
Etter noe diskusjon ble det enighet om at gruppelederne jobbet videre med politiske struktur og at saken legges fram i god tid før neste kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**