Fylkesmannen i Telemark sier nei til gjerder på Yxney!

Kjell Ulrichsen får ikke sette opp gjerde og bom for å hindre ferdsel på gårdsveien som leder til de ytre delene av Yxney. Avslaget er ikke endelig, idet Fylkesmannen mener det er begått saksbehandlingsfeil fordi saken også skulle vært behandlet etter Friluftsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesmannen i Telemark har behandlet klager fra Turistforeningen og Fylkesmannen i Østfold på i alt 5 byggesaker på eiendommen Yxney i Sandefjord. Byggesakene er en del av sakskomplekset rundt "Yxney-avtalen" som i 2007 ble inngått mellom grunneier Kjell Ullrichsen og Sandefjord kommune. Fylkesmannen har avvist klagene når det gjelder fire av tiltakene fradeling av tre hyttetomter, bruksendring fra "klubbhus" til hytte, ny fiskekum og brygge samt erstatning av en eksisterende hytte med en ny hytte på 200 m2.

På ett punkt har Fylkesmannen satt foten ned; Kjell Ulrichsen får ikke sette opp gjerde og bom for å hindre ferdsel på gårdsveien som leder til de ytre delene av Yxney. Avslaget er ikke endelig, idet Fylkesmannen mener det er begått saksbehandlingsfeil fordi saken også skulle vært behandlet etter Friluftsloven.

 Tor Homleid

Tor Homleid

Sandefjord Venstre har arbeidet mot gjennomføring av Yxneyavtalen fordi avtalen legger sterke begrensninger på ferdselsmulighetene for turgåere i området. "For medlemmer av Turistforeningen og alle oss andre som er opptatt av å forsvare allemannsretten er det en gledens dag når det nå ser ut til at vi slipper nye, ulovlige stengsler på Yxney", sier Tor Homleid, politisk nestleder i Sandefjord Venstre. Han minner om at Yxneyavtalen opprinnelig forutsatte stengsler på to nye steder, men at motstanden mot avtalen tidligere har presset kommunen og Ulrichsen til å trekke søknaden om det ene av de to stengslene.

Som medlem i planutvalget har Tor Homleid vært med på å behandle byggesøknadene og — sammen med Arbeiderpartiets Grethe Paaske Gulbrandsen — var han den eneste som stemte mot. "Vi hadde også en felles protokolltilførsel — hvor vi pekte på at sakene også burde vært behandlet etter Friluftsloven. Det er ikke uventet at Fylkesmannen nå kommer til samme konklusjon", fortsetter Tor Homleid — som ser fram til en behandling etter Friluftsloven med forventning: "Da Yxneyavtalen ble behandlet av bystyret i oktober 2008, var det Rådmannens oppfatning at gjerdene ville være å betrakte som ulovlige stengsler i forhold til Friluftslovens bestemmelser", avslutter Homleid.

Les Sandefjords blads omtale av saken

og hør fra Nrk Vestfolds nyhetsoppslag 30.5

 Gjerdet ville gjøre det vanskeligere å finne fram til denne kløfta

Gjerdet ville gjøre det vanskeligere å finne fram til denne kløfta

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**