Verken Jens eller Jensen!

Venstres alternativ er en borgelig mindretallsregjering av Høyre, Krf og Venstre, skriver Venstres gruppeleder Asgeir Osnes i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valg 2009

Foto: KRD

Både Høyres Terje Vegard Kopperud og Frps Per Otto Borgen har hatt innlegg i Drammens Tidende nylig om et bredt borgerlig regjeringsalternativ, og tatt til ordet for å overføre “Drammensmodellen” til Stortinget etter valget. At Borgen ikke ser forskjell på en formannskapsmodell som vi har i Drammen og et parlamentarisk system som er på Stortinget er ikke veldig overraskende, men at en så oppegående mann som Kopperud, som er Drammen Høyres kronprins, ikke klarer å skille mellom dette er oppsiktsvekkende.

I Drammen samarbeider Høyre, Venstre, KrF og det lokale partiet Drammen byliste, godt fra sak til sak, mens Frp noen ganger er med samarbeidspartiene og andre ganger ikke. Alt etter hva som passer de. Og styringen av Drammen lider under denne uforutsigbarheten fra Drammen Frp.
Virkeligheten bak fasaden er derfor ikke så rosenrød som Høyre og Terje Vegard Kopperud vil ha det til.

Skulle man ønske å trekke et slikt samarbeid opp på nasjonalt plan, ville det blitt som et samarbeid mellom en borgerlig mindretallsregjering og en borgerlig opposisjon. At Borgen har sine egne definisjoner på virkelighetens verden er heller ikke overraskende. En stemme på Venstre og
Ulla Nordgarden ved høstens Stortingsvalg vil være en stemme på en sentrumsorientert og liberal borgerlig politikk, med et sterkt fokus på miljø, skole og forskning og en human innvandringspolitikk der man stiller krav både til innvandrerne og norske myndigheter.

Logo Venstre, Høyre og KrF

Foto: Venstre

Venstre har gjentatte ganger sagt at Norge trenger et regjeringsskifte. Men Venstre ønsker ikke Jens i stedet for Jensen. Venstre ønsker verken Jens eller Jensen. Venstres alternativ er en borgelig mindretallsregjering av Høyre, Krf og Venstre. Denne regjeringskonstellasjonen har vi hatt tidligere, og vi ønsker den igjen etter høstens valg. Utfordringen er det stadig mer svekkede Høyre. Klarer ikke Høyre å få en større oppslutning enn dagens meningsmålinger sier, er imidlertid dette et urealistisk regjeringsalternativ. Jeg tror heller ikke at et lite og svekket Høyre alene vil gå i regjering med et stort og brautende Frp.

Er det noe dagens regjering har vist er at en flertallsregjering med store interne uenigheter blir internt handlingslammet og utgjør et demokratisk problem. En regjering med både Frp og Venstre vil ha en større intern uenighet enn dagens røde sammensurringsregjering. Da er det mye bedre med en borgerlig mindretallsregjering som er internt enige, og som kan ta saker til Stortinget og inngå gode demokratiske kompromisser i det offentlige rom. For Venstre er det uaktuelt å gå inn i et regjeringssamarbeid med et parti som vil føre en enda verre miljøpolitikk enn dagens regjering, som vil føre en verre og mer inhuman innvandringspolitikk enn dagens regjering, som har en enda mindre fremtidsvisjonært skolepolitikk enn dagens regjering og som vil føre en økonomisk politikk som er enda verre for norske bedrifter og husholdninger enn dagens regjering. Og det er virkelig en prestasjon, for dagens regjering er virkelig dårlig på disse områdene.

Valgurne

Foto: Microsoft

Til slutt i sitt innlegg oppfordrer Borgen folk å kaste stemmen sin ut av vinduet og heller bli hjemme i stedet for å stemme på Venstre. At Norges nest største parti ønsker at valgdeltagelsen bør gå ytterligere ned er bare trist. Alle som kan bør gå og stemme til høsten. Dette burde alle vi som er engasjert i politikk jobbe for. Selvsagt ønsker vi alle at velgerne skal stemme på vårt eget parti, men det viktigste er at flest mulig går og stemmer.

Nå har Venstre sammen med Ap, SV og Drammen Byliste fått gjennomslag for at det skal arrangeres todagersvalg i Drammen. Vi håper at dette skal gi muligheten til at flere stemmer, ikke at enda færre stemmer slik Borgen og Frp tar til ordet for!

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**