Kollektivpenger til Haugalandet

Venstre vil i sitt forslag til Nasjonal Transportplan foreslå en utvidet satsing på kollektivtrafikken ved å premiere de byområdene som fører en areal – og transportpolitikk som reduserer biltrafikken og øker bruken av kollektive transportmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


—Skal vi få til et effektivt og bærekraftig kollektivtilbud på Haugalandet, er vi avhengige av at staten går inn med mer midler, sier Venstres May Britt Vihovde.May Britt Vihovde er gruppeleder i Haugesund og 3.-kandidat til Stortinget.

May Britt Vihovde og Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Venstre vil i sitt forslag til Nasjonal Transportplan foreslå en utvidet satsing på kollektivtrafikken ved å premiere de byområdene som fører en areal – og transportpolitikk som reduserer biltrafikken og øker bruken av kollektive transportmidler.
Nå foreslår altså Venstre at også Haugesund og Haugalandet skal kunne konkurrere om sin del av den store kollektivpotten.

— Belønningsordningen for kollektivtrafikk har vært en suksess i andre byer og har ført til bedre framkommelighet og et bedre og billigere kollektivtilbud, sier stortingsrepresentant og leder av miljø – og energikomiteen Gunnar Kvassheim.

— Jeg mener Haugalandet og Haugesund bør ta mål av seg til å få sin del av denne potten. Det vil bidra til et kraftig forbedret kollektivtilbud i regionen, sier Vihovde.

Les mer i Haugesunds Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**