Gledelig gjennomslag for asylengasjement fra Mandal Unge Venstre

På et åpent møte i Bystyresalen onsdag 27. mai var det bred og samstemmig enighet om budskapet til Mandal Unge Venstre i spørsmålet om asylmottak i Mandal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Onsdag før pinse arrangerte stiftelsen Møteplassen et åpent møte i Bystyresalen, hvor debatten om asylmottak i Mandal ble satt på dagsorden.

Møtet var meget godt besøkt av bl.a. politikere, fagfolk fra asylmottaket, representanter fra ungdomspartiene og representanter med innvandrerbakgrunn.

Som kjent var det med utspring i miljøet i Mandal Unge Venstre

Unge-Venstre-Asylsøker

at det ble tatt initiativ til Facebook-gruppen: Ja til asylmottak i Mandal. Dette var en motreaksjon mot Facebook-gruppen Nei til asylmottak i Mandal, som var blitt stiftet for å argumentere mot at det skulle komme asylsøkere til Mandal.

På møtet i bystyresalen var samtlige som uttalte seg veldig positive til asylmottaket og til asylsøkerne. Det var mange som gav uttrykk for at asylsøkerne er velkomne i Mandal og at vi alle bør stille opp for å sørge for at de blir godt integrert i kommunen vår.

Man kan lese mer om møtet i denne avisartikkelen.

Faksimile fra Lindesnes Avis 29/05/09

Faksimile fra Lindesnes Avis 29/05/09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**