Venstre er garantisten for de kreative linjene

I debatten om å endre tilbudet i videregående skole har Halden Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark markert seg sterkt. Også fylkespolitiker Marta Lindås (V) ville avvise forslaget. – Når vi legger ned dans i Halden, samtidig som vi har startet en opera der, så skurrer det, sa hun. – Forresten er det slik at utdanning ikke bare skal tilfredsstille næringslivets behov, men også den enkeltes behov for å utvikle seg selv, mente Lindås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Marta D. Lindås

Foto: Lindås

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

Venstres representant i opplærings-, kultur- og helsekomiteen Marta Daltveit Lindås holdt et innlegg der hun varmt forsvarte de kreative linjene. Hun understreket at det å ha kreative linjer som en del av tilbudet ved en skole gjør noe med hele skolemiljøet, og at det også har effekter i lokalsamfunnet for øvrig, skriver Halden Arbeiderblad.

Venstre gikk dermed inn for å bevare både formgivning og interiør på Mysen, ikke sette tak på antall musikkplasser i Moss og å bevare dans i Halden.

Venstres forslag
OKH-komiteen ber om en bredere gjennomgang av tilbudsstrukturen sett opp mot totaltilbudet i den enkelte region, frafall/gjennomføring og historiske tall for hvilke elever som søker seg hvor. Det skal tas hensyn til fagsammensettingen på den enkelte skole samt i regionene i forhold til å utvikle gode læringsmiljøer, også på tvers av utdanningsprogrammer. Dette gjøres i dialog med skolene og elevorganisasjonene.

Fritt skolevalg og audition til Musikk, dans og drama
Venstre stemte i tillegg for å innføre fritt skolevalg i Østfold og for at 25 % av plassene på Musikk, dans og drama i fylket skal tilbys etter opptaksprøve, og ikke karakterer. Venstre foreslo at antall plasser skulle økes til 50 %, for å ytterligere styrke talentene og kulturlivet i Østfold, men fikk bare støtte av Høyre og Fremskrittspartiet for dette forslaget.

Les mer om saken hos:
Halden Arbeiderblad
NRK Østfold

Les hva Halden Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark har gjort med saken her:
La haldenserne danse
Forespørsel i kulturutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**