Venstre setter av penger til bybane i NTP

Venstre slår fast at staten skal bidra til finansiering av bybane-utbyggingen på Nord Jæren og setter av penger til bybanesatsing. I sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan legger Venstre opp til en storstilt satsing på kollektivtransport i storby-områdene og på jernbaneutbygging mellom storbyene i Sør Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bybane

Foto: ?

Rogaland Venstre fikk i april på landstyremøtet under partiets landsmøte vedtatt en uttalelse som slår dette fast og denne forpliktelsen følges nå opp i NTP-innstillingen. -Med dette opplegget settes det av nok midler i NTP til at det kan realiseres bybane på Nord-Jæren, sier Venstres Helge Solum Larsen. -Dersom det ikke blir flertall for et forslag om konkrete midler til bybane i NTP, vil Nord-Jæren være frarøvet muligheten til få et velfungerende transportsystem. Det vil være et nederlag for Stortingets klimatroverdighet.

Venstre avsetter i første planperiode (2010-2013) til sammen 2.050 millioner kr mer enn regjeringen til kollektivtiltak i storbyområdene. Dette innebærer midler til belønningsordningen og bybane-prosjekt. I andre planperiode (2014-2019) avsettes 8.000 millioner kr mer enn regjeringen til samme formål. Det bebudes at partiet vil følge opp med ytterligere økning på 1.000 millioner kr i 2020.

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avgir innstilling om NTP i morgen, fredag. Regjeringen, Ap, Sv og Sp, har i sitt forslag ikke avsatt egne statlige midler til bybanen.

I tillegg til dette kommer Venstre med en betydelig jernbanesatsing på flere titalls milliarder for å kutte ned reisetiden med jernbane mellom storbyene i Sør-Norge. Kollektiv og jernbanesatsingen finansieres ved at Venstre bruker mer penger til transportformål enn regjeringen har lagt opp til og ved å forskyve noen veiprosjekt. Ingen veiprosjekt i Rogaland blir forskjøvet.

Gunnar Kvassheim på Gjøvik

Foto: Christoffer Biong

Ved at Venstre samlet setter av over 11 milliarder kr mer enn regjeringen til kollektivsatsing i storbyområdene legges det til rette for et kollektivløft av dimensjoner på Nord Jæren. Det åpner for midler til planleggig og bygging av bybanen, i tillegg vesentlig mer belønningsmidler, som kan styrke busstilbudet. Dette er vi meget tilfreds med, sier stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim og Venstres fylkesleder og bypolitiker i Stavanger, Helge Solum Larsen.

Det var Rogaland Venstre som ledet av i den politiske kampen som førte til at det ble gitt midler til oppstart av dobbeltsporet på Nord Jæren. Oppstartmidlene og penger til å starte byggingen av godsterminalen på Ganddal kom i budsjettet samferdselsminister Torild Skogsholm (V) la fram høsten 2005. Vår ambisjon er å kunne spille en tilsvarende rolle når det gjelder bybanen. Gjennom NTP-forslaget legger stortingsgruppen godt til rette for det, uttaler Kvassheim og Solum Larsen.

Nå er det viktig at kommune- og fylkespolitikerne følger opp ved å prioritere bybanen høyt og vise vilje til å bidra slik at prosjektet kan realiseres så raskt som mulig, sier de to Venstre-politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**