Bytt pære!

Det var oppfordringen fra Hurum Venstre da de markerte miljødagen 5. juni i Sætre. I tillegg markerte de grønnkledde et klart “ja” til oljefrie soner i Vesterålen og Lofoten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Munter gjeng på miljøstand: Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen.

Munter gjeng på miljøstand: Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Hurum Venstre

Venstre i Hurum markerte verdens miljødag 5. juni ved å fokusere på hvordan vi kan bruke mindre strøm. Tre entusiastiske venstrefolk sto på stand i Sætre sentrum fredag ettermiddag.

Grønne pærer, frukt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

De delte ut løpesedler og oppfordret de forbipasserende til å bytte til sparepærer. Spiselige grønne pærer ble også servert.

Budskapet var at bruker vi litt mindre strøm i vårt eget hjem gir vi vårt lille bidrag til å redusere det globale strømforbruket. Reduserer vi strømforbruket, reduserer vi utslipp av klimagasser.

I et vanlig hus er det normalt å bruke 2500 kWh på lys i året. Ved å bruke sparepære kan forbruket av energi til lys reduseres med 2000 kWh.

Derfor vil Venstre:
* at Norge overholder sine klimaforplikelser og reduserer strømforbruket med 20% innen 2020.

* Opprette tilbud om energisjekk av boligbygg.

* Etablere gode støtteordninger for energieffektivisering og energisparing i bedrifter og husholdninger.

* Stimulere til smart energibruk, bruk av lav energikvalitet (varm) til oppvarming og spare elektrisitet til formål der det er nødvendig med høy energikvalitet.

Ja til oljefrie soner
Iført nye, grønne t-skjorter tok venstrepolitikerne dessuten avstand fra oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette er en sentral Venstrekampanje som skal gå nå i sommer over hele landet.

Reketråler fra Kristiansand

Foto: Dag Vige

Hvorfor ønsker ikke Venstre oljeboring i nord?
* Rikt hav: Havområdene er spesielt sårbare og gyteområde for viktige torskestammer.

* Klima: Den viktigste drivkraften bak økte klimautslipp er oljevirksomheten.

* Oljevern: Ulykker viser at beredskapen ikk er god nok og risikoen for stor ved aktivitet i Lofoten og Vesterålen.

* Bred motstand: Alle statens egne miljøetater og fiskeriorganisasjonene advarer mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**