Stem Venstre – Stem Tone Skråning

Tone Skråning fra Halden er Østfold Venstres tredjekandidat, etter Rita Iren Sletner og Sindre Westerlund Mork. Med Østfold Venstre på Stortinget vil Halden få viktig innflytelse på rikspolitikken og på veien mot velferdssamfunnet, lavutslippssamfunnet og kunnskapssamfunnet. Her kan du lese om Tone Skråning, Halden Venstre og våre hovedsaker i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tone Skråning

Tone Skråning

Foto: Ole Morten Melgård

Tone Skråning er engasjert i skolepolitikken i Halden og har også forelest om skole for Venstres rikspolitikere. Hun har et brennende engasjement for integrering, mangfold, kultur og ikke minst barn og unges oppvekstvilkår.

Med Tone Skråning sentralt plassert i det nasjonale politiske landskapet vil Halden få en modig stemme som tør å si i mot og som vil snakke varmt for et varmere samfunn der man tar vare på de gode sidene til alle enkeltmennesker og samtidig tar godt vare på fellesskapet.
Lenk til siden om Tone Skråning

Les mer her–>

Venstre i valgkampen

Logo Venstre

Foto: Venstre

Venstre ønsker å bane vei mot kunnskapssamfunnet, velferdssamfunnet og lavutslippssamfunnet. Stemmer du på Venstre, får du derfor politikere som er opptatt av kunnskap, velferd og miljø. Halden Venstre har valgt ut seks hovedområder fra Venstres politikk vi fokuserer på i valgkampen og i lokalpolitikken hver dag hele året: Skole, Sosialt ansvar, Lokaldemokrati, Kultur, Miljø, Næringsliv.

Venstres stortingsvalgprogram finner du her–>
Østfold Venstres stortingsliste finner du her–>
Du kan også delta aktivt i debatten på vår dialogportal her–>

En skole for kunnskap og like muligheter

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Les mer her–>

Et samfunn med sosialt ansvar

Hender

Foto: Microsoft

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. I tillegg arbeider Venstre for et mer mangfoldig og inkluderende samfunn, der alle får delta på sine premisser.

Les mer her–>

En miljøvennlig framtid

Jorda

Foto: Microsoft

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt.

Les mer her–>.

Et nyskapende næringsliv

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

Les mer her–>

En kultur for kultur

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Kunst, kultur, idrett og frivillig arbeid er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av stat og kommune like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.

Les mer her–>.

Et levende lokaldemokrati

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Da er det viktig med åpenhet og ryddighet i forvaltningen. Venstre arbeider for et åpent og levende lokaldemokrati.

Les mer her–>.

Halden Venstre

Fra venstre: fra venstre: Jan Tore Gjøby, Rakkestad, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Halden, Tone S

Foto: Østfold Venstre, arkiv

Halden Venstre er et aktivt lokallag med månedlige medlemsmøter, enkelte åpne møter om ulike politiske temaer, leserbrev i lokalavisa og aktive hyppig oppdaterte nettsider. Hver lørdag fra 15. august til 12. september står vi på stand i gågata i Halden. Du er hjertelig velkommen til å komme innom for en prat, for å få informasjon, bli medlem av Venstre eller bare se hva vi driver med og er opptatt av.

Bidra til at Venstre skal vinne valget her–>
Meld deg inn i Halden Venstre her–>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**