Venstre fortsetter kampen for åpenhet og ryddighet i kommunale prosesser

Lokallagsleder, Geir Helge Sandsmark, imøtegår noen påstander fra ordføreren og posisjonen, om granskingsaken, i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Saken om gransking

Forslag fra Venstre og andre opposisjonspartier om uavhengig gransking av Halden kommune ble nedstemt i kommunestyremøte 28. mai. I debattens hete har det kommet fram en del påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Da saken om HA dukket opp, ble jeg gjort oppmerksom på en del tilfeller der kommunen presser leverandører på områder som ikke angår det kommunale oppdraget, men som kobles til dette. Som nevnt i innledningen til forespørselen 30. april, og senere til media (NRK Østfold og HA 2. mai), tror jeg at slik praksis mer dreier seg om en tilvent ukultur enn om bevisst misbruk av posisjoner og situasjoner. Dette er bakgrunnen for forespørselen til ordføreren og senere saksframlegget om uavhengig gransking.

Det blir vist til kontrollutvalget og kommunerevisjonen for oppfølging av slike saker. Ifølge leder for norsk kommunerevisorforbund, Per Olav Nilsen og tidligere økokrim-sjef, Erling Grimstad (adressa.no, 9. mai 2005), blir slike saker vanligvis ikke avdekket av interne organer. En årsak er at de, som kjenner til slike saker, ikke varsler av frykt for at dette får negative konsekvenser for den som sier fra. Man er følgelig helt avhengig av uavhengige granskere og grundig undersøkende journalister for å få bukt med politisk korrupsjon, slik vi blant annet har sett i vannverksaken på Romerike.

Dokument

Foto: Microsoft

Ordføreren (HA, 22. mai) og Fridtof Dalen (HA 4. juni) etterlyser konkrete eksempler. Venstre får stadig henvendelser om slike saker. Om ordføreren eller Dalen virkelig mener at vi skal drive gransking eller utbretting av følsomme saker i full offentlighet, kan jeg bare si meg sterkt uenig. Noe av poenget med en uavhengig, og bred gransking, er å unngå nettopp det.

Derimot kan jeg være enig med Dalen i at åpenhet er god medisin mot ryktespredning. Det er nettopp åpenhet som er mangelvare i en rekke saker som Asak skole, makeskifteavtalen med Norske Skog og senest i kommuneplanarbeidet. Om også Dalen vil bidra til åpenhet i politiske prosesser, ønskes dette bidraget velkomment.

Det hevdes videre (dn.no, 12. mai) at saken ble reist for å skape politiske poenger. Til det er å si at dersom det å ta opp slike forhold gir politiske poenger så er hvert eneste ett vel fortjent. Å ta opp slike temaer er både ubehagelig og arbeidskrevende. Jeg tviler på at det finnes noen person som, uavhengig av politisk gevinst, reiser disse sakene uten sterk lojalitet til oppdraget som folkevalgt.

Det ble ingen uavhengig gransking i denne omgang. Halden Venstres kamp for åpenhet og ryddighet i kommunens arbeid er på ingen måte avsluttet.

Geir Helge Sandsmark
Leder, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HA, side 7, lørdag 6. juni

Tidligere oppslag på våre nettsider om temaet:

Etter kommunetyremøtet 28. mai
22.mai
Krever gransking som sak i kommunestyret
Forespørsel til ordfører 30. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**