Miljøpris

Leder av Tønsberg Venstre Hilmar Flatabø ledet miljøprisutdelingen i Horten på miljødagen 5.juni.
Det var Skjærgårdtjenesten som fikk prisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Vestfold Venstre delte fredagskveld ut Vestfold Venstre sin miljøpris til Skjærgårdstjenesten, ved vollane på Karljohansvern i Horten. I det fine været kom ca 35 mennesker til prisutdelingen. Jon Anders Bjerva og Håvard Tanner fra Horten kulturskole åpnet arrangementet med vakker musikk og satte stemning for utdelingen.

Venstres Fylkesleder Hallstein Bast sa det var hyggelig å kunne dele ut Venstres miljøprisen i det vakre landskapet ved Karljohansvern.
"Når jeg står her og ser ut over sjøen og skjærgården forstår jeg hvor Munch fikk sin inspirasjon fra" sa Bast. "Det er derfor gledelig at Vestfold Venstre nettopp her kan dele ut en miljøpris til en organisasjon som gjør en så stor innsats for å ta vare Oslofjorden og vestfoldskjærgården. Dette området som ca to millioner mennesker bruker".

Lederen for områdsstyret Vestfold, Bjørn Bjerke Larsen takket for prisen, og var stolt av å ta imot prisen på vegne av skjærgårdstjenesten. Prisen var et trykk av kunstneren Ørnulf Bast. Han fremhevet det arbeidet som blir gjort i alle deler av fylket av skjærgårdtjenesten, og spesielt det gode arbeidet som stiftelsen Havnøy gjør i området "Ferder". Område Ferder består av kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke. Skjærgårdstjensten var blant annet med på å fjerne hvalen som for en tid tilbake strandet på Tjøme, og fikk levert den til en bedrift på Taranrød som nå har laget 400 liter olje av den.

I sin tale til prisvinneren, fremhevet Vestfold Venstre sin 1.kandidat Kåre Pettersen, det viktige arbeidet som gjøres av skjærgårdstjenesten for å ta vare på de felles verdiene som vestfoldskjærgården er. Dette er verdier som Vestfold Venstre alltid vil kjempe for å bevare for allmennheten, sa Pettersen. Pettersen fremhevet at for han og Vestfold Venstre vil miljø alltid være en viktig kampsak. Venstre har i tillegg til å ha gått inn for vern av viktige naturområder på land samt vern av dyrka mark også et økt fokus på vern av havomårder og vern av det biologiske mangfoldet i havet. I Oslofjorden står vi over for flere utfordringer, og disse må vi finne gode løsninger på sa Pettersen i sin tale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**