Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum tildeles årets miljøpris!

Nannestad Venstres Miljøpris går i år til til Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum og prisen blir delt ut lørdag 13.06. under Nannestadfestivalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


PRESSEMELDING – NANNESTAD VENSTRES MILJØPRIS FOR 2009

Nannestad Venstres miljøpris for 2009 går til Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum, for deres mangeårige innsats til miljøets beste i lokalsamfunnet.

I juryens uttalelse heter det …

Det lokale miljøarbeidet er like viktig som det globale. Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum har, som en del av det frivillige natur- og miljøvernarbeidet i Norge, vist at det selv med begrensede midler er mulig å markere seg i sammenhenger hvor miljø og klima står på dagsorden.

Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum har i en årrekke vært godt synlige i det lokale mediebildet og kommet med konstruktive og gjennomarbeidede innspill til både reguleringsplaner og kommuneplaner. Det kan trekkes frem at lokallaget har vært en meget aktiv bidragsyter i forbindelse med utarbeidelsen av energi- og klimaplanene i både Nannestad og Gjerdrum kommuner.

Det kan også nevnes at Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum helt siden oppstarten av Oslo Lufthavn AS, på Gardermoen, i oktober 1998, har holdt et vaktsomt øye med virksomhetens utslipp, og da spesielt med tanke på utslippene i de tilstøtende vassdrag.

Nannestad Venstres Miljøpris ble innstiftet i 2008 og gis til personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken i lokalsamfunnet.

Årets jury har ved siden av styret i Nannestad Venstre, bestått av daglig leder i Grønn Hverdag, Tone Granaas, og rådgiver innen energi, miljø og sikkerhet, Morten Soma.

Prisen på kr. 2500,- og et maleri av den lokale kunstneren Evy Holmen, deles ut fra den store scenen under Nannestadfestivalen, lørdag 13. juni ca. kl. 1345.

Nannestad, 10. juni 2009

Per R. Lien
Juryformann
mobil: 93858165

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**