Venstre får støtte til forslag om registrering av stemmegiving

Venstre ved Line Mørch foreslo i formannskapet at det ved voteringer skal registreres hvem som stemmer for hvilket forslag. Forslaget fikk umiddelbart støtte fra flere av de andre formannskapsmedlemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Hensikten med ordningen er å synliggjøre hvem det er som står bak hvilket forslag, og hvem som går imot. Stemmegivingen kan dermed dokumenteres senere. Det vil være en fordel for alle innbyggerne at de kan se hvem som står for de forskjellige standpunktene.
Forslaget må opp i kommunestyret. Det kommer som egen sak der etter sommerferien. Forhåpentligvis er støtten like stor da, slik at ordningen kan tre i kraft til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**