Venstre vil styrke møbelindustrien

– Møbelindustrien er av svært stor betydning for Møre og Romsdal, og er en av de mest innovative næringene vi har i Norge i dag. I dårlige tider må vi satse på innovasjon for å gjøre produktene bedre og produksjonen mer effektiv. Her svikter regjeringen, sier Venstres Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett bevilget 10 millioner til pilotprosjektet Innovasjon Møbel som på grunn av manglende bevilgning har mistet mye av sin drivkraft. Dette gjøres for å styrke innovasjonsevnen til møbelbransjen. I tillegg har vi bevilget mer penger til skattefunn, brukerstyrt innovasjonsarena og forsknings og utviklingsmidler slik at møbelindustrien kan fortsette å utvikle sine ansatte, produkter og produksjon, fortsetter Kongshaug. – Også på skattesiden har vi tatt noen viktige grep ved å gi gunstige næringsfradrag . Dette kommer alle bedrifter til gode, forklarer Kongshaug.

– Innovasjon Møbel har vist seg å være svært gunstig for både de store møbelbedriftene, men også for de små- og mellomstore. Spesielt i en tid hvor eksportnæringen sliter med å få solgt sine varer er det ekstra viktig at Innovasjon Møbel beholder sin styrke som innovasjonsmotor for møbelindustrien, sier Kongshaug.

– Møbelindustrien er en drivkraft innenfor innovasjon i Norge, og jeg vet at både de store og de små- og mellomstore bedriftene sliter med å få solgt varene sine i et tregt marked. Derfor er det så viktig at vi retter søkelyset mot denne delen av vårt næringsliv, mener Kongshaug og viser til at Venstre foreslo en målrettet pakke skreddersydd for eksportrettede virksomheter som har opplevd stor svikt i etterspørselen i forbindelse med Stortingets behandling av krisepakken i vår. Venstre vil bl.a. forbedre permitteringsreglene slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid. I dag er kravet at man må være minst 40 prosent permittert for å få dagpenger. Venstre mener det er rett å gå helt ned til 20% permisjon og likevel få dagpenger. – For alle parter, både de ansatte, bedriftene og samfunnet, er det bedre å legge til rette for bedriftene slik at vi har et fleksibelt regelverk som kan tilpasses den enkelte bedrift sine behov. Dette vil i større grad også sikre kompetansen over tid.

– Et annet viktig grep er at vi vil sette av 100 mill kr ekstra til ulike tiltak for bedriftsintern opplæring. På denne måten kan mange bedrifter beholde ansatte i arbeid og la dem tilegne seg ny kunnskap i stedet for å permittere dem, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**