Mandal Unge Venstre vil at ungdom skal få delta i demokratiet!

I et leserinnlegg i Lindesnes Avis mandag 8. juni, tar leder av Mandal Unge Venstre (og nestleder i Mandal Venstre), Ingvild W. Thorsvik et oppgjør med motstanden som Fremskrittspartiets Ungdom har uttrykt mot ordførerens anbefaling av at Mandal bør gjennomføre en forsøksordning med stemmrett for 16-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Leserinnlegg Lindesnes Avis:

Tirsdag 2. juni viste Fremskrittspartiets Ungdom ved Robin Bårdsen til deres svar på kommunens henvendelse på hva ungdomspartiene mente om en prøveordning på 16 årig stemmerett i Mandal.

Her følger Mandal Unge Venstres svar på samme henvendelse:
Det norske folkestyret bygger på tanken om at alle medborgere har en rett til å delta i utviklingen av samfunnet.

 Venstremennene Ole Anton Quam og Viggo Ullmann var i 1886 de første som fremmet forslag om stemmerett for kvinner. Det skulle gå 27 år med mye strid og mye motstand før Venstre fikk flertall for reformen

Venstremennene Ole Anton Quam og Viggo Ullmann var i 1886 de første som fremmet forslag om stemmerett for kvinner. Det skulle gå 27 år med mye strid og mye motstand før Venstre fikk flertall for reformen

Da Venstre fikk innført alminnelig stemmerett for menn i 1898 og for kvinner i 1913, var det utvidelser av folkestyret som vi i Norge i dag er stolte av at vi gjorde, og vi er stolte av at vi gjorde det tidlig.

Utvidelse av stemmeretten har alltid møtt motbør. Det var mange som mente at fattigfolk ikke burde få stemme, og det var mange som ville at kvinner burde holde seg hjemme og overlate styre og stell til menn. Det viktigste argumentet mot å utvide stemmeretten har alltid vært at de som ville få stemmerett ikke hadde forutsetninger for å ta gode avgjørelser, en sa at de ville være uansvarlige. Men i dag er vi glade for at vi ikke lyttet til motstanderne av allmenn stemmerett.

16-åringer har i dag bedre forutsetninger for å delta i folkestyret enn noen gang. Gjennom en god skole og et mangfoldig mediebilde får de kunnskap om samfunnet de lever i som langt overgår det vanlige kvinner og menn hadde da vi fikk allmenn stemmerett i 1913. 16- åringer vet masse om det tilbudet hjemkommunen gir sine innbyggere. De vet mye om skolen, de driver med idrett, besøker bibliotek og teater. 16-åringene er aktive deltagere i samfunnet vårt, og har gode forutsetninger til ta gode avgjørelser ved lokalvalg.

 Mandals Frp-ordfører Alf G. Møll vil ha stemmerett for 16-åringer, mens formann Robin Bårdsen i FrpU vil ikke.

Mandals Frp-ordfører Alf G. Møll vil ha stemmerett for 16-åringer, mens formann Robin Bårdsen i FrpU vil ikke.
Foto: Faksimile fra Lindesnes avis 16/05/09 og 02/06/09

Det er ingen som spør om en 40- åring følger godt nok med i samfunnsdebatten, er smart nok eller ansvarlig nok til å få stemme. Stemmerett handler om mer enn å være godt kvalifisert, det er en rett som medborger og som berørt av de avgjørelser som tas. 16- åringer kan dømmes for lovbrudd, de betaler skatt og de kan få barn.

For over 200 år siden begynte den amerikanske frigjøringen og det var under slagordet «No taxation without representation». Det er fortsatt et godt slagord, og idealene som lå bak den amerikanske uavhengighetserklæringen er like viktige i dag.

Mandal Unge Venstre vil at ungdom skal få delta i demokratiet.

Ingvild Thorsvik

Foto: Emil Pedersen

Det gjør de best ved å få muligheten til å delta selv. Mandal Unge Venstre er derfor positive til en prøveordning på 16 årig stemmerett i Mandal.

Ingvild W. Thorsvik Mandal Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**