stemmerett til 16 åringer

På onsdagens bystyremøte kommer Tønsberg Venstre til å foreslå at kommunen skal søke om å få delta i forsøksordningen som går ut på å la 16 åringer få stemmerett ved lokalvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Da Venstre i 1898 oppnådde grunnlovsflertall, vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett for menn. I 1913 fikk kvinner stemmerett på samme vilkår som menn.

Både på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet var stemmerett svært viktige politiske spørsmål for Venstre, og det er det fremdeles.

Venstre har alltid kjempet for et levende demokrati som omfatter både religionsfrihet, juryordning og allmenn stemmerett.

Stemmeretten i Norge ble allmenn for menn over 25 år i 1898 og for kvinner i 1913. I 1920 ble stemmerettsalderen senket til 23, i 1946 til 21, i 1967 til 20 og i 1978 til 18 år.

Tønsberg Venstre ser det derfor som en naturlig utvikling av demokratiet, at 16-åringer nå får stemmerett. Demokrati krever deltakelse, deltakelse krever tilhørighet. Derfor må man for å utvikle lokaldemokratiet la 16-åringene få stemmerett.

Les om saken i Tønsbergs Blad

Les også onsdagens oppslag i Tønsberg Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**