Bli med på laget!

Venstres stortingskandidater, Roar Sollied og Jonas Stein Eilertsen, inviterer deg til å bli med på laget og jobbe for et grønt, sosialt og liberalt Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Sollied til Stortinget

Foto: MNS

Troms Venstre gjør en viktig jobb. For de i fylket som trenger en utstrakt hånd fra felleskapet. For miljøet, skolen og kulturlivet. For næringsliv, gründere og andre som skaper nytt.

15 folkevalgte, 215 medlemmer
På alle nivåer i Troms-politikken gjør Venstres 15 folkevalgte en stor innsats for viktige Venstre-saker. Vi har en fylkestingsrepresentant, en ordfører, en varaordfører og 12 kommunestyrerepresentanter

I tillegg gjør mange av våre drøyt 215 medlemmer en formidabel innsats i sine lokallag, i utvalgsarbeid og i tillitsverv innenfor partiet.

Venstre trenger deg!
Likevel kan jobben alltid gjøres bedre. Derfor ønsker vi å ha deg med på laget!

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Ivar Kvaal

Venstres medlemmer og Venstre er to sider av samme sak. Medlemmene er partiet. Flere medlemmer betyr flere saker, flere forslag og bedre politikk. Ved å melde deg inn får du mulighet til å delta i utformingen av Venstres politikk, du får treffe sentrale Venstre-politikere og du får informasjon om arbeidet i partiet.

Bli frivillig i valgkampen
Vi trenger mange hender i valgkampen. Løpeseddler må deles ut, vi arrangerer stand, møtetreff osv. Send en mail til [email protected] med navn og telefonnummer, så tar vi kontakt.

Meld deg inn
Kontingentsatsen for medlemskap i Troms Venstre er kr. 225 for yrkesaktive og kr. 175,- for ikke yrkesaktive. Du kan melde deg inn på denne siden: https://www.venstre.no/skjema/innmelding/

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Roar Sollied

Gi ditt bidrag
Vi har en lav medlemskontingent for å gi alle som ønsker det mulighet til å delta i partiets arbeid.

Hvis du har mulighet kan du bidra ytterligere ved å gi et bidrag til valgkampfondet. Venstre tar ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner, slik andre partier gjør. I stedet er Venstres valgkamp finansiert ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår.

Det gjør oss litt fattigere enn de andre partiene. Til gjengjeld kan Venstres velgere føle seg sikker på at Venstre fører en politikk som er uavhengig av særinteresser. Gi ditt bidrag her eller overfør penger til: 4776 15 66039

Kontakt oss!
Både medlemmer og andre inviteres til å ta kontakt med spørsmål eller innspill i aktuelle saker. Send en e-post til [email protected] eller ring oss på telefon 48 06 45 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**