Stemmerett for 16.-åringer!

Etter et kommunestyrevedtak i dag vil Alstahaug kommune sende søknad om å få delta i en forsøksordning om å gi 16.- og 17.-åringene stemmerett ved neste kommune- og fylkestingsvalg. Dette etter oppfordring fra Venstres representant, Hanne Nora Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


“Søknaden er et svar på departementets oppfordring om å få flere kommuner med på en prøveordning. Departementet ønsker at et tverrsnitt av landets kommuner skal delta på denne ordningen, og da må selvfølgelig Alstahaug også prøve å være med”, sier Hanne Nora Nilssen, Venstres representant i kommunestyret. Det var Nilssen som fremmet forslag om deltakelse på denne prøveordningen, og forslaget ble vedtatt.

“Jeg vil se på dette som en mulighet for at flere ungdommer blir politisk engasjert, og bruker dette engasjementet på å skaffe seg innflytelse på sin samtid og framtid. Ved å gi ungdommer ansvar, vil de også ta ansvar” sier Nilssen videre i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**