Venstre vil ha kommunepolitikerne på sykkel

8. juni skal kommunestyret behandle klima- og energiplanen for Tvedestrand, som vi har ventet på lenge. Da vil Venstre foreslå å innføre en egen sats for bruk av sykkel til de politiske møtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

sykkel

Klimaplanen inneholder mange fornuftige tiltak, men få av tiltakene gjelder transport og bruk av bil. Det er der store deler av utslippene kommer fra, og det er der vi har mulighet til å gjøre virkelig effektive tiltak. Venstre og SV vil sammen påpeke manglende omtale av kollektivtransport og tilrettelegging for bruk av sykkel. De fleste bilturene vi foretar er på mindre enn 2 kilometer. Da vil svært ofte sykkel være et godt alternativ.
Tilrettelegging for bruk av sykkel behøver slett ikke være kostbart. En enkel ting som å plassere sykkelstativ rett ved inngangen til mye brukte bygninger er en av tingene som kan gjøres.
Men vi vil gjerne oppfordre politikerne selv til å gå foran med et godt eksempel, og vise at det går an ved å sykle til de politiske møtene. Derfor foreslår vi å innføre en kilometergodtgjørelse på 10 kroner når det brukes sykkel. Ekstrautgiften det fører til vil spares inn mange ganger på helsebudsjettet og ikke minst det totale klimabudsjettet. I forhold til mange andre klimatiltak vil dette være ett av de rimeligste.
Vi forutsetter at skoleelever skal gå inntil 6 kilometer hver vei daglig, da skulle det bare mangle om ikke vi voksne må gjøre det samme. Og ordføreren selv bør være den første til å ta utfordringen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**