Barns rettigheter foran foreldres behov

Barn bør vernes mot voldelige foreldre og det er svært betenkelig når rettsavgjørelser påtvinger barn samvær med sine voldelige foreldre mot sin vilje. Barnevern og rettsvesen bør i større grad ta hensyn til barnas beste og ikke bruke barn som et middel for å dekke voldelige foreldres behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Barn har krav på en trygg oppvekst uten vold og seksuelle overgrep

Barn har krav på en trygg oppvekst uten vold og seksuelle overgrep
Foto: Jan Einar Henriksen

Trygg oppvekst.
Barn og unge skal ha en trygg oppvekst uten vold og trusler som en del av deres hverdag. Dersom barnevernet griper inn i saker hvor barn er utsatt for voldelige overgrep bør rettsvesenet i langt støre grad legge vekt på barnas beste. Barnas behov for en trygg oppvekst må med andre ord telle vesentlig mer enn voksnes behov for besøks- og samværsrett. Spørsmålet er om ikke voldelige foreldre ved nettopp å utøve vold har ekskludert seg selv fra egne rettigheter i så måte, og det bør rettsvesenet i større grad ta hensyn til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**