Hovedutvalge oppvekst – for økning i SFO priser

Med Skien Venstres 2 stemmer ble det vedtatt å øke betalingssatsene for SFO med 3% fra 01.01.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Atle Rui

Foto: Atle Rui

Bakgrunn for vedtaket er satsene ikke er regulert siden 2005, og at SFO med manglende inndekning av foreldrebetaling vil svekkes betraktlig i tiden fremover.
Vedtaket er samtidig et prinsippvedtak om at satsene i fremtiden reguleres i samsvar med vekstfaktoren i Skien kommune og det er ca 3% årlig

Venstre om SFO:
Skolefritidsordningen (SFO) er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, ikke et statlig ansvar. Den enkelte kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet.

Det er et mål at SFO integreres bedre i forhold til den enkelte skoles helhetlige plan, og at skolens rektor har det overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO.

Derfor vil Venstre:
– Sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud.
– Legge til rette for at den enkelte kommune utarbeider en egen rammeplan for SFO.
– At SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn.

Atle Rui, leder Skien Venstre, varamedlem HOOP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**