Venstre satser på toget -nå!

Venstre vil ha raskere tog, ikke luftspeiling! Venstre er det mest ambisiøse togpartiet i Norge. Det kan en kanskje ikke få inntrykk av når en ser hvordan Høyre og SV får oppmerksomhet for “lyntog”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Også Venstre går inn for høyhastighetstog i Norge, men da må en først løse de akutte problemene i jernbanen, og dernest starte arbeidet med å åpne flaskehalsene. Alt annet er bokstavelig talt avsporing. Regjeringspartiene har i vedtaket om Nasjonal transportplan (NTP) ikke gjort annet enn å love nye utredninger. Venstre er positive til nye utredninger, men vi vil ikke vente i ti år for å sette i gang: Vi vil i første omgang forbedre det eksisterende togtilbudet, og vi vil starte byggingen nå!

Venstre har en realistisk og gjennomførbar politikk, og vi har tatt smertefulle prioriteringer i NTP for å få det til. Noe annet er ikke troverdig hvis man vil satse på toget.

Venstre vil ha reisetiden ned til tre timer mellom Kristiansand og Oslo, fire timer Bergen – Oslo og fire timer Trondheim – Oslo innen 2020. For å få det til, må det satses enormt på dobbeltspor på disse strekningene: Ringeriksbanen, Grenlandsbanen, Hamar — Lillehammer, Vestfold. For Sørlandets de vil vi sikre en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, samt ruste opp strekninger på Grenlandsbanen. Dette er virkelig framtidsrettet og vil nedkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo med 1 time og 36 min. Alle disse prosjektene setter regjeringspartiene på vent. Det betyr i klartekst at det ikke vil bli noen nedsatt reisetid på de første ti årene med deres politikk.

Tre timers reisetid Kristiansand – Oslo er tilstrekkelig til å konkurrere med fly. Det er neppe fornuftig å satse svimlende milliarder i tillegg for å komme ned i 1,5 timer. Det finnes jo noen andre behov i samfunnet også. Debatten om høyhastighetstog må bli mer edruelig.

Anne Margrethe Larsen

Foto: Venstre

Anne Margrete Larsen
1.kandidat Vest-Agder Venstre

Solveig Nilsen i Oslo

Foto: Jan Kløvstad

Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**