Auen-landet reddet?

Venstre, AP, SV og Sp dannet torsdag flertall i Skien bystyre for at Grenland Havn ikke skal utrede ny storhavn på Auenlandet. – Der finnes alternativer som ikke griper inn i jomfruelig natur, sier varaordfører Geir Arild Tønnessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble er eiere av Grenland Havn. Alle partene må være enige i en slik utbygging, og Grenland Havn må dermed nå se på alternativer for utnyttelse av allerede eksisterende havner i Grenland. Asdalstrand kan være et utbyggingsalternativ i forbindelse med eventuell ny industri der.
– Jeg har hele tiden satt et spørsmålstegn ved behovet for en slik storhavn, og jeg finner det også unaturlig å bruke flere milliarder kroner på ny havn nå, sier Tønnessen.

Vi har flere havner og utbyggingsalternativer som vi ber om en nærmere utredning om, sier Tønnessen

Les mer i Telemarksavisa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**