-Skjelstad spør om styreansvar i Helse Midt-Norge RHF

Venstres stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad spør Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen om hvilke tiltak han vil sette i verk for å sørge for at styret følger opp sitt ansvar. Spørsmålet kommer etter at Riksrevisor Jørgen Kosmo mener Helse Midt-Norge har begått en rekke alvorlige regelbrudd ved kjøp av ambulansetjenester for 1,6 milliarder kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Det er overraskende at styret i Helse Midt-Norge er så dårlig stelt at de ikke oppdaget alvorlige lovbrudd i ambulansesaken, sier Skjelstad. Tilbyderne er blitt behandlet ulikt når det gjelder informasjon, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriterier for å oppnå kontrakt.

-En viktig årsak til regelbruddene er at sentrale deler av virksomheten ikke var godt nok organisert og at krav til god internkontroll gjennom flere år ikke var på plass, dette er styrets ansvar, sier Skjelstad. Når Riksrevisjonen avdekker at Helse Midt-Norge RHF har sviktende rutiner, mangler kvalitetssikring, utilstrekkelig kompetanse i ledelsesfunksjoner og samtidig avdekker at departementet ikke har forvisset seg om at styret har fulgt opp krav stilt gjennom flere år må Bjarne Håkon Hansen rydde opp i disse kritikkverdige forholdene, sier Andre N. Skjelstad.

Les spørsmålet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**