Dårlig løsning for kraftlinjer mellom Sogn og Sunnmøre

– Kraftlinjer må i større grad legges i jord og sjø i kontroversielle områder der luftspenn vil være ødeleggende for miljøet. Dette ivaretas ikke når NVE har gitt Stanett konsesjon om bygging av kraftlinjer mellom Sogn og Sunnmøre. Denne saken blir anket inn til Regjeringen. Regjeringen må komme med en avklaring før valget. Etter valget vil trolig konsesjonene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bli stående, sier næringspolitisk talsmann Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til tross for høylytte lokale protester har Statnett fått konsesjon fra NVE for å bygge en ny kraftledning mellom Sogn og Sunnmøre. Også NVEs konsesjonen om kraftlinjen i luftspenn gjennom hele Hardanger, vekker stor debatt.

Stemte ned skånsom utbygging

Senest i Stortinget i går, under behandlingen av regjeringens forslag til energiloven, stemte Venstre for to forslag for å sikre en mer skånsom utbygging av kraftliner.

– Dette stemte regjeringspartiene imot. Dette er nok et eksempel på at regjeringen og regjeringspartiene bryter sine klare løfter om en ny kurs innenfor dette politikkområdet. Venstre har vært tydelige overfor regjeringen på at det må lages retningslinjer for at høyspentlinjer i større grad leges i jord og sjø der luftspenn er ødeleggende for miljøet, understreker Kongshaug.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ville ha følgende vedtak i Stortinget i går: “Stortinget ber Regjeringen utarbeide retningslinjer for fremføring av kabler i sentralnettet som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel i konfliktområder og hvor alternativ kabling kan redusere konfliktnivået og belastningen på miljøet.”

Dårlig løsning

– Konsesjonen på ny kraftledning mellom Sogn og Sunnmøre, er en dårlig løsning. Den viser at det nå er etablert en uheldig politikk som videreføres. Jeg utfordrer regjeringspartiene til å komme med en avklaring før valget. Dersom dette skyves til etter valget, frykter vi at regjeringspartiene bare setter to streker under NVEs konklusjon, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**