Rv 70: Dekk kostnadene- Leif Helge Kongshaug oppsummerer

Jeg ber samferdselsministeren om tydelige avklaringer om sikringen av RV 70. Det er nå en unntakstilstand for denne viktige hovedfartsåren i fylket. Regjeringen og samferdselsministeren må ta et helhetsansvar for framdriften av sikring av riksveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


RV70 er en hovedfartsåre mellom Kristiansund og Sunndalen. I tillegg er den lokalvei til Sunndaløra. Vi kan ikke leve med at folk som til daglig ferdes og trafikkerer langs denne veien er utsatt for livsfare

Jeg stilte i dag følgende spørsmål til samferdselsministeren:
– Vil statsråden straks gi melding til Statens Vegvesen og Sunndal kommune om at staten tar alle utgifter til nødvendige tiltak som må settes inn for å avhjelpe situasjonen som har oppstått i forbindelse med et nytt ras på Rv 70 gjennom Oppdølstranda?
– Vil statsråden ta initiativ til å benytte de “snarveier” som er mulig for å få planene vedtatt raskt slik at oppstarten på byggearbeidene kan forseres?

Enda en gang er det gått ras på RV 70, Oppdølsstranda i Møre og Romsdal. Veien er igjen stengt inntil en får oversikt over den totale situasjonen og når det er tilrådelig å åpne veien igjen.

Det har tidligere vært en “smålig” debatt om hvem som skal dekke kostnadene til nødvendige ekstratiltak i forbindelse med rasfaren langs vegen. Statsråden må nå gi klar beskjed om at det lokalt må rigges til den beste løsningen, både nå i akuttfasen og på sikt, og at staten dekker alle utgifter i den forbindelsen.

I tillegg er situasjonen nå så prekær for lokalsamfunnet og den usikre trafikkavviklingen at statsråden må se på situasjonen som en unntakstilstand i plansammenheng og benytte de muligheter som finnes for at planene for sikring av vegen raskt kan ferdigstilles.
Også anbudsfrister bør innkortes maksimalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**