Vi støtter Erland

Onsdag 24. Juni erklærte Songdalen Venstre sin fulle støtte til Kai Erland sitt utspill om å etablere et “Jordklodevern Senter” i Songdalen. Dette innebærer å bygge Norges lengste hengebro over “Juvet” og etablere en natur / elvepark for å bevare det unike naturlandskapet i Songdalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Her er leserinnlegget i sin helhet:

Vi støtter Erland

Av: Ann Osaland, leder, Songdalen Venstre

Ang. utspill fra Kai Erland i Budstikka onsdag 10 Juni og Budstikka sin leder onsdag 17 Juni vil Songdalen Venstre gi sin fulle støtte til Jorklodevern senteret.
Ang. utspill fra Kai Erland i Budstikka onsdag 10 Juni og Budstikka sin leder onsdag 17 Juni vil Songdalen Venstre gi sin fulle støtte til Jorklodevern senteret.  Dette er et utspill som er helt i tråd med Songdalen Venstre sitt program for 2007 – 2011.

Sitat fra programmet:
Venstre vil arbeide for et nyskapende næringsliv og aktivt støtte opp om gründere og nyskapere.
Venstre har som mål at Songdalen skal bli en miljø kommune.
Venstre vil lage en natur / elvepark i kommunen.
Venstre vil stoppe markedsføringen av Juvet inntil det er ryddet og sikret for brukerne.

Siden Kai Erland er tidligere kommunestyre representant i Songdalen for Venstre tok vi kontakt med han for å få til et samarbeide om denne saken.;Kai Erland sin tenkning om Juvet er nyskapende og veldig interessant fra et miljøvern perspektiv.
Siden Songdalen Venstre ikke er i kommunestyret i Songdalen denne perioden må vi tenke nytt for å få denne saken vedtatt.  Derfor vil vi ta i bruk innbyggerinitiativet og samle inn 300 underskrifter fra Songdalens innbyggere.
Klarer vi det kan Kai Erland presentere underskriftene for ordføreren og kommunenstyret må ta dette opp som en sak.

Vi oppfordrer Budstikka og Songdalens innbyggere i å støtte denne underskriftskampanjen for å bevare Songdalens unike naturlandskap!
Her kan du signere: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**