LOMSDAL VISTEN NASJONALPARK

Lomsdal Visten nasjonalpark åpner 26. juni 2009. Lomsdal-Visten nasjonalpark ble vernet av Kongen i statsråd den 29. mai i år som Norges 30. nasjonalpark. Nasjonalparken dekker rundt 1100 kvadratkilometer i kommunen Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Området har trange elvedaler, juv, grotter, høyfjellsplatåer og tinder. Her finnes også flere svært viktige naturtyper som kalkskog, bekkekløfter og rik edellauvskog. Hele 44 trua og sårbare dyre- og plantearter lever her. I området finner vi hele fem varig verna vassdrag. Spor etter samisk kultur i nasjonalparken er over 9000 år gamle.

Lomsdal Visten

Foto: Kartverket

Program
Stavassgården, Grane kommune 26 juni:

Kl. 1300 — 1400
Mat
Kl. 1200 – 1300
Are Halse — lur
Ordfører i Grane kommune, Bjørn Ivar Lamo
Ordfører i Vefsn kommune, Jann-Arne Løvdahl
Trond Wika og Carl Ninian, musikk
Kjell Øksendal, historien om Lomsdal-Visten
Kolbjørn Eriksen, Stavassdalens venner
Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø
Elle Utsi, sang og joik
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, offisiell åpning av Lomsdal-Visten nasjonalpark
Geir Henningsen og ensemble, trekkspillFjellfolket.
Statsskog og Statens naturoppsyn serverer kaffe.

Program
Nevernes havn, Brønnøy kommune:

Kl. 1530 — 1630
Musikk v/ Arne-Børge-Siri
Ordfører i Brønnøy Kjell Trælnes
Velfjordrevyen
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, Markeringsseremoni, avduking plakett
Musikk ved Arne-Børge-Siri
Kl. 1630: Mat og drikke samt utstillinger
Informasjon — busser til og fra Stavassdalen og Nevernes:

Vi oppfordrer folk om å bruke kollektiv transport til Stavassdalen og Nevernes da det er begrenset parkeringsmulighet i områdene.

Buss fra Mosjøen via Trofors til Stavassdalen

Kl. 1000 Mosjøen, rutebilstasjonen
Kl. 1110 Trofors, COOP
Kl. 1130 Stavassdalen
Buss retur fra Stavassdalen til Trofors og Mosjøen fra kl. 1400 (fleksibel)
Buss fra Brønnøysund/Vevelstad til Stavassdalen
og Nevernes

Kl. 0830 fra Brønnøysund rutebilstasjon
Tar med folk som kommer med vanlig rutebuss fra Vevelstad
Kl. 1130 i Stavassdalen
Kl. 1400 Avgang til Nevernes
Retur Brønnøysund Kl.1700

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**