Utvikling av Rådhuskvartalet

Det er nå lagt ut 4 skisser til utvikling av Rådhuskvartalet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alle skissene inneholder kulturhus, hotell, servicetorg og noe rådhusfunksjoner. Du kan se skissene utstilt på biblioteket, eller på lenken nedenfor. Etter sommeren skal kommunen ta stilling til hvilken av de 4 vi skal jobbe videre med.
Har du tanker eller ideer, så ta kontakt!
Kongsvinger Venstres Inger Noer er styremedlem i utbyggingsselskapet Kongsvinger Park og medlem av prosjektgruppa for utvikling av Rådhuskvartalet.

http://kongsvinger.kommune.no/nyhetsarkiv/Utvikling-av-Radhuskvartalet/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**