Vefsn Venstres Miljøpris 2009 til Anne-Elise Remmen

Leder Carola Karl og styremedlem Hugo Raste delte i kveld ut Vefsn Venstres Miljøpris 2009 til Anne-Elise Remmen. Anne-Elise har vært leder av organisasjonen Vern Vefsna siden 2005. Prisen ble delt ut under festmiddagen for vernet av Vefsna på Fru Haugans Hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Miljøprisen 2009 går til en person som forstår at vår generasjon har ansvar også for kommende generasjoners miljø, og at en nærmest urørt elv er noe av det mest verdifulle arvesølv vi kan gi videre til disse kommende generasjoner” sa Carola Karl i sin tale for årets prisutdeling.

Det er ikke bare kampen om Vefsna denne personen har gjort seg fortjent med å få Vefsn Venstres Miljøpris, det er det store engasjement generelt som miljøambassadør og talerør for alle de innbyggere i vår kommune, som sitter med mange ideer og tanker, men som sjelden bli hørt.

Enormt kunnskapsrik og med sprudlende nye inspill hver dag har vi en person i lokalsamfunnet vårt som er modig og tørr å si ifra.

Miljøpris 2009

Foto: Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**