Olavsvern har helt spesielle kvaliteter

Odd Einar Dørum og Roar Sollied fikk befare Olavsvern fredag ettermiddag. -Jeg har fått bekreftet at Olavsvern har de kvalitetene Venstre hevdet under Langtidmeldinga, og jeg beklager virkelig at ikke alle ser Olavsverns viktighet i nordområdesammenheng, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dørum og Sollied ble vist rundt av tidligere sjef Olavsvern, Kommandørkaptein Geir Bentzen og tidligere tillitsvalgt Inge Lykseth. Begge jobber nå ved andre avdelinger.

Sollied har som forsvarsansatt vært flere ganger på Olavsvern og han var også på befaring sammen med Vidkunn Haugli fra Målselv V før behandlingen av Langtidsmeldingen. Sollied brakte da Olavsvern inn for Venstre og Dørum har forsvart opprettholdelse av stasjonen for Venstre på Stortinget.

Dørum frykter at politikerne ikke hadde grunnlagsdata nok, kanskje sågar feil data om Olavsvern før beslutningen ble tatt. Dørum og Sollied fikk erfare at Olavsvern ikke vil avhendes med det første siden det er NATO-finansiert. -Det gir en framtidig mulighet for at de spesielle fasilitetene igjen kan benyttes, sier Dørum

Sollied er oppgitt over at man skal erstatte logistikkstasjonen med et logistikkfartøy som samtidig skal være virksomt i utenlandsoppdrag. -Da sier man vel egentlig at flåten ikke trenger support her nord, sier Sollied, som også undres over at man legger ned Olavsvern fem år før et logistikkskip overhodet kan være på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**