Venstre-velgere vil ha lyntog

Venstre-velgere vil ha lyntog mellom Vestlandet og Østlandet, viser en ny spørreundersøkelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Rogalendingene gir klar støtte til høyhastighetstog mellom Vestlandet og Østlandet, viser en spørreundersøkelse gjort for Haugesunds Avis.

Undersøkelsen viser at 69 prosent av rogalendingene er positive til bygging av en høyhastighetsbane, mens 7 prosent er negative.

Venstre-velgere er de mest positive til høyhastighetstog. Hele 88 prosent av Venstre-velgerne er positive til bygging av en høyhastighetsbane.

Venstres Gunnar Kvassheim viser til at det bare er Venstre av de politiske partiene hvor et flertall av velgerne mener at klimaspørsmål er et av de to viktigste spørsmålene i valgkampen. Nå får vi bekreftet at våre velgere også ønsker å satse massivt på jernbanen.

– Det viser at vi har god ryggdekning hos våre velgere når vi prioriterer miljø og kollektivsatsing så høyt som vi gjør, sier Gunnar Kvassheim. Det er inspirerende foran en valgkamp hvor vi vil sette disse viktige sakene på dagsorden.

Venstre har programfestet at all transportvekst i og mellom de største byene i framtiden bør skje med jernbane og kollektivtrafikk. Vi vil bygge ut jernbanen i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Det vil på kort sikt gi store gevinster for framkommelighet og miljø rundt de største byene, og samtidig være starten på et framtidig nett av høyhastighetstog mellom de store byene.

Les mer om saken i Haugesunds Avis her.

Les uttalelse fra Venstre om høyhastighetstog her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**