Askerelva — en livsnerve. Kraglund — også en livsnerve

Rennende vann er godt for sjela. Mange flere askerbøringer vil komme til å kjenne dette når Askerelva blir hentet fram i dagen nær Asker sentrum. Askerelva stopper ikke i sentrum — den renner videre gjennom Kraglund-området — som er et attraktivt område, regulert til næringsdrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eldfrid Hovden

Eldfrid Hovden

Kraglund er et sted som kommunen bør holde på. Kraglund er livsnerven for en rekke mennesker som har det vanskelig i livet. De sliter med rus eller psykiatri, eller begge deler. Dette er mennesker som satser på å komme ut av sine vanskeligheter, de trener på å komme inn i samfunnet igjen og bli regnet som fullverdige borgere. På Kraglund får de hjelp til det.

Kraglund ligger skjermet for trafikk, skjermet fra uvedkommende. I god avstand fra barnehager og barneskoler — beboerne på Kraglund verken sjenerer eller skremmer noen.
Selv om stedet ligger ensomt — er det kort vei til Asker sentrum, med apotek, forretninger, bibliotek og andre kulturtilbud. Asker kommune burde kunne frede Kraglund og gjøre tiltaket permanent. Det er ikke mulig å finne et annet sted i Asker som egner seg like godt for dette tiltaket!

Her er det tre eiere: Jernbaneverket og Birger N. Haug på hver sin side, med Kraglund eiet av Asker kommune i midten.

Kommunen har planer om å selge Kraglund. Hvorfor gjøre Kraglund om til næringsområde? Botreningsboligene må da flyttes til annet sted i kommunen. Foreldre med barn i barnehage og på skole reagerer naturligvis negativt på å få naboer som de regner som belastende og sjenerende. Skoler og barnehager har vi overalt i de foreslåtte "nyplasseringene".
Med en permanent plassering av "botrenerne" på Kraglund, vil beboerne leve usjenert og usjenerende, fortsatt få nyte godt av natur og nærhet til Askerelva, samtidig som de har enkel tilgang til Asker sentrum.

Kirkens natthjem og varmestue bør også få være i nærheten av Asker sentrum, men helst ikke samplassert med botrenerne på Kraglund. Kanskje Jørgensløkka kunne være et gunstig sted for varmestue og natthjem?

Næringslivet har mange muligheter i Asker. Askerelva har sitt naturgitte, naturlige løp. Å bevare Askerelva mest mulig intakt — er et uttalt politisk ønske i bygda. Gi næringslivet utviklingsmuligheter i bygda, men ta vare på de svakeste askerbøringene. La elva leve — og la Kraglund bestå!

Eldfrid Hovden

Eldfrid Hovden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**