Kongsvinger-regionen vil synes !

Kongsvinger blir en nasjonal merkevare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ØstlandsForskning sin rapport 6/2004, påpekte kommunens dårlige økonomi og regionens kronisk svake økonomi.
Dette har Kongsvinger gjennom god økonomistyring og tydelige prioriteringer fått kontroll med.

Likevel ser vi at dagens krav til velferdstjenester gjør, at Kongsvinger som denne regionens “storebror” nå må få ansvaret for at alle mottar de tjenester de bør og skal.
Gjør Kongsvinger til storkommune, og la de mindre nabo-kommunene bli en del av merkevaren “Kongsvinger”.
Vi får større slagkraft inn mot besluttende organer i Oslo, vi får større økonomisk handlekraft og vil bli en stor aktør i norsk offentlig sammenheng – spesielt geografisk og kulturhistorisk, men også med våre omtrent 55000 innbyggere.

Vi har ufattelige kvaliteter som kan gi et mangfold av gründervirksomheter til å synes, vi har gode og differensierte bedrifter med sine næringsinteresser og behov. Kulturlivet blomstrer, landbruk og miljø er nødvendige og tilgjengelige kvaliteter, velferdstjenestene ivaretar våre svakeste og eldre der de bor.
Et yrende frivillighetsarbeid og ungdomsarbeid eksisterer.

Alt dette finnes i Kongsvinger-regionen i dag. La det bli et felles krafttak for at vi skal være pionerer i Hedmark på en ny storkommune.
La oss satse på én kommune – en vei inn til velferdstjenestene – og et kjempeskritt for befolkningen og kvalitet i kommunesektoren.

La oss få en kjempedugnad for å samles til én region – én kommune – én administrasjon – og la gevinsten gå tilbake til borgerne i regionen gjennom økte skoletiltak, mer tilgjengelige helsetjenester, fokus på miljø og sikkerhet.

JA TIL KOMMUNESAMMENSLÅING !!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**