Forslag til reguleringsplan Tofte Strand

Hva planlegges i Sagene, på Tofte Strand? Anthon B. Nilsens reguleringsplanforslag er nå lagt ut på høring. Det er åpent for alle å komme med innspill til reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dokument, program

Foto: Microsoft

Bakgrunn er at Hurum Holding AS, som er et heleiet selskap i Anthon B Nilsen AS, eier eiendommen Hurum fabrikker. Tidligere papirfabrikk er nå nedlagt og eierne ønsker å utvikle eiendommen til et attraktivt bo- og næringsområde. Dette forutsetter reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.

***
Forslag til reguleringsplan Tofte Strand, Sagene i Hurum, er lagt ut til offentlig ettersyn fram til
16.10.2009.

Planforslagets dokumenter kan ses hos Kultur, plan og bygg og på hjemmesiden til kommunen her.

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Kultur, plan og bygg.
Eventuelle merknader til planforslagene bes sendt:

Hurum kommune, Kultur, plan og bygg, Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte eller
E-postadresse: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**