Gunnar Kvassheim – en spørrende politiker!

Venstres Gunnar Kvassheim har stilt over 100 spørsmål til regjeringen i stortingsperioden 2005 til 2009. Han er dermed en av politikerne fra Rogaland som har tatt desidert flest saker opp med regjeringen i denne perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Som leder av Stortingets energi- og miljøkomitè har Kvassheim naturlig nok stilt klart flest spørsmål til Miljøvernministeren og Olje- og energiministeren. Han har imidlertid også stilt spørsmål til Arbeidsministeren, Finansministeren, Fiskeriministeren, Fornyingsministeren, Forskningsministeren, Forsvarsministeren, Helseministeren, Justisministeren, Kommunalministeren, Kulturministeren, Næringsministeren og Samferdselsministeren. Det vil si at de fleste statsrådene har måttet svare for seg overfor Kvassheim i perioden!

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Statsministeren har også fått spørsmål fra Kvassheim om viktige miljøsaker i forrige stortingsperiode . Stoltenberg har måttet svare på spørsmål om rensing av CO2-utslippene fra gasskraftverk og om bekymring for miljøproblemene knyttet til atomkraftverk, spesielt til lagring av avfall fra disse. Dette har bidratt til å sette disse sakene på den nasjonale dagsorden.

Mange av spørsmålene fra Gunnar Kvassheim gjelder lokale saker som er viktige for Rogaland. Kvassheim har eksempelvis spurt om humorfestivalen i Stavanger, tollkontoret i Eigersund og testsenteret for marin energiproduksjon på Karmøy. – Jeg er valgt av befolkningen i Rogaland og for meg er det viktig å ta opp saker som innbyggerne i hjemfylket mitt er opptatt av, sier Kvassheim. Han viser til at et spørsmål til statsråden fra han som stortingsrepresentant kan være det som skal til for å få en god løsning på lokale saker som ellers kunne ha lidd en uviss skjebne.

I dette dokumentet (pdf-fil) finner du en oversikt over alle spørsmålene som Kvassheim har stilt i stortingserioden 2005-2009, enten i den muntlige spørretimen eller som spørsmål til skriftlig besvarelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**