Venstre vil samarbeide om en felles skjenketid i Grenland

3 av 4 aktuelle bystyremedlemmer i Porsgrunn vil ta saken opp igjen og de vil gå inn for å redusere med en halv time også i Porsgrunn for å få like tider i Grenland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gustav søvde

Gustav søvde

Kommunestyret i Bamble gjorde for en en tid siden vedtak om å innskrenke skjenketidene på puber og restauranter med 1/2 time fra 02.30 til 02.00 i helgene og fra 01.30 til 01.00 i uka forøvrig. 18.juni gjorde kommunestyret i Skien tilsvarende vedtak. Skien Venstre var egentlig for dette, men stemte allikevel for å opprettholde de gamle tidene, fordi vi fryktet problemer med ulike skjenketider i Grenland, idet Porsgrunn ikke foreløbig har endret sine skjenketider.
Når det nå er gjort vedtak om innskrenkning i Bamble og Skien må vi oppfordre Porsgrunn til å se på saken på nytt. Da skjenkesaken var oppe i Porsgrunn for et år siden ble det vedtatt at saken kunne tas opp igjen dersom det ikke ble like skjenketider i Grenland. Der er derfor svært skuffende å lese i Varden for 24.juni reaksjonene fra ordfører Beryer fra Ap og Vikre fra FrP, som representanter for de største partiene i Porsgrunn. Begge går mot at Porsgrunn skal se på saken på nytt og begge med like håpløse begrunnelser, som tyder på at deres holdning er rent følelsesmessige begrunnet i at Porsgrunn ikke skal la seg styre av Bamble og Skien. Beyer gir uttrykk for at han ikke vil ta saken opp igjen fordi de er i et forsøk med utveksling av kontrollører med Vestfold. Akkurat som om det har noe med skjenketidene å gjøre. Vikre gir uttrykk for at politiet har bekreftet at det er mindre bråk i Porsgrunn sentrum i ett-totida etter at det ble lengre skjenketider i Porgrunn. Akkurat som om det hjelper dersom bråket kommer i to-tretida isteden.
Jeg er glad for at av de tre av fire aktuelle bystyremedlemmer som jeg fikk i tale på St.Hansaften fra Porsgrunn Venstre gikk de alle inn for at de ville ta saken opp igjen i Porsgrunn og at de ville gå inn for å redusere med en halv time også i Porsgrunn for å få like tider i Grenland.
Jeg er glad for at Venstre er et fornuftens og samarbeidets parti, som ikke lar seg styre av følelser og bypatriotisme.
Dette har ingenting å gjøre med at Bamble og Skien vil diktere Porsgrunn. Dette har å gjøre med at det er en holdningsendring på gang og en reaksjon hos folket på uro og vold fra berusede personer på nattestid i bysentrene og at forskning viser at tilgjengelighet og skjenketider har betydning. Det er tankevekkende når bystyremedlemmer fra så ulike partier som Høyre og Sosialistisk Venstreparti i Skien begge går inn for en reduksjon. Og når representanter for 2/3 av befolkningen i Bamble, Skien og Porsgrunn går inn for en endring bør også den siste tredjedelen ta dette inn over seg.

Gustav Søvde
2.kandidat Venstres
stortingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**