Lån og stipendutbetaling, samt frikort for ungdom

1. Årlig utbetaling av lån og stipend for studenter skjer for seint på året – i august.
2. Frikort for ungdom økes til kr. 50.000,-?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

studenter

Foto: NN

Stipend og lån: Regelen er at stipend og lån utbetales halvårsvis i august og januar måned. Det er utbetalingen i august som mange studenter mener kommer for seint. Er det mulig å få utbetalingen fremskyndet til medio juni? Det er kanskje en tanke bak utbetalingstidspunktet? Men mange studenter går uten penger i tidsrommet juni – august, leiligheter skal betales og skolebøker innkjøpes. Kravet er som før at eksamener skal være i boks, før lån og stipend utbetales.
Frikort: Er det mulig å øke frikortet for arbeidende studenter til kr. 50.000,- pr. år? Dette er noen viktige spørsmål som jeg av og til hører, når jeg snakker med studenter.
Er disse sakene nevnt i Venstres handlingsprogram for kommende periode? Jeg bare spør. Håper på E-postsvar fra Venstrefolk som vet noe om disse sakene. NT
Linker:
Studielån
Frikort

Svar:
Svein Abrahamsen (Leder i Haugesund Venstre)

Svein Abrahamsen

Foto: Vidar Grundetjern

I Stortingsvalgprogrammet for 2009-2013 har Venstre programfestet å øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 mnd. i løpet av stortingsperioden. Det innebærer at det også vil gis lån/stipend i juni, som jo er en måned hvor mange studenter tar eksamer.

Venstre har også programfestet å heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.

Les hele programmet her..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**